Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een opzegtermijn van 14 dagen uw aangekochte producten kostenloos en zonder opgave van redenen te annuleren. Verzendkosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening. 

Voor het retourneren dient u contact met ons op te nemen zodat wij weten dat wij een retourzending kunnen verwachten.


Retourneren

1. Na ontvangst van de artikelen heeft koper het recht de artikelen, indien ongebruikt en in originele verpakking, binnen 14 (veertien) dagen te retourneren. Deze 14 dagen gaan in op de dag na ontvangst van uw bestelling.
2. Mocht een artikel niet voldoen aan de verwachting van koper, dan is het mogelijk voor koper het artikel om te ruilen of kan koper het aankoopbedrag (factuurbedrag = inclusief de kosten van heenzending) teruggestort krijgen.
3. Wij verzoeken de koper uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel het retourformulier volledig en juist in te vullen, en het pakketje terug te sturen Het zal de verweking van uw retour ten goede komen en zorgen voor vlotte terug betaling van uw factuurbedrag. 
4. De koper vermeldt duidelijk het artikel nr of Order nr wat u retour stuurt op het retourformulier. 
5. Volg de stappen op het retour-formulier, en wij zorgen voor een vlotte retourafhandeling
6. Foto Lux Multimedia BV bepaalt of een retour gezonden artikel in gebruikte dan wel ongebruikte staat verkeert en of terugname acceptabel is. 
7. De koper is zelf verantwoordelijk voor de kosten en het risico van een retourzending. Dit geldt ook voor ruilen van artikelen.
8. Foto Lux Multimedia BV  zal uw totale factuurbedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 werkdagen, ingaand op de dag van ontbinding van uw retourzending, aan u terug betalen.
 

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.


Mocht u verder nog vragen hebben over een retourzending, neemt u dan gerust contact met ons op per email of telefonisch op 0031 (0)475 - 330349. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 - 18.00 uur.

Verzendkosten retourzending
Geheel conform de daarvoor gebruikelijke voorwaarden zijn de verzendkosten van uw retourzending voor eigen rekening.